Tag Archives: Om Ami Dewa Hrih

OM A MI DE WA HRIH

Selamat jalan Dharma Putra Dondin Sajuthi

Om Ami Dewa Hrih ???

*Vihara Tharpa Ling – Jakarta
*Vihara Tagten Ling – Bandung
*Vihara Namgyal Ling – Tangerang
*Vihara Graha Padmasambhava – Borobudur, Jawa Tengah

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...